Andere certificeringen


SCL – Safety Culture Ladder (voorheen Veiligheidsladder)

Vrijwel dagelijks worden in de media voorvallen gemeld waarbij medewerkers bij de uitoefening van hun functie gewond raken. Soms gaat het om kleinere incidenten, soms om ongelukken met zwaar gewonden of zelfs dodelijke afloop. Men is zich er van bewust dat de verantwoordelijkheid ligt bij iedereen die hierbij betrokken is, zowel werkgevers als medewerkers. Er zijn systemen, structuren, regels en afspraken om ongelukken te voorkomen, maar dat alleen is niet voldoende om onveilige situaties te voorkomen.

Een essentiële factor is veiligheidsbewustzijn te creëren in alle lagen van de organisatie van de eigen bijdrage aan de veiligheid. Dat heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. Is er een setting gecreëerd waarbij mensen zich durven te uiten mocht er sprake zijn van een minder veilige situatie? Wordt er over veiligheid gesproken en worden de medewerkers gehoord?. De veiligheidsladder kan dit bewustzijnsniveau zeker verhogen !

De adviseurs van VGMK Adviesgroep bieden op een onderscheidende wijze een systeem aan dat zich onderscheidt omdat zij niet alleen assisteren bij het analyseren van de bedrijfsprocessen; maar tevens behulpzaam zijn bij de daadwerkelijke invoering van de nog ontbrekende onderdelen en u zoveel mogelijk werk uit handen nemen. SCL certificering in Zeeland kunt u zo eenvoudig behalen. Uiteraard tevens Safety Culture Ladder certificering in Zuid-Holland en SCL certificering in Brabant en de veiligheidsladder in Rotterdam.

CO-certificering

Vanaf april 2023 is het verboden om zonder CO-certificering werkzaamheden aan een gasverbrandingsinstallatie uit te voeren. Als installatie- en/of servicebedrijf dien je over de juiste bedrijfscertificatie (CO-certificering) te beschikken en moeten alle servicemonteurs een bewijs van vakmanschap hebben.

De Gasketelwet (ook wel CO-certificering genoemd) is een Nederlandse wettelijke regeling die vakbekwaamheidseisen stelt aan cv-monteurs en installatiebedrijven die verwarmingsketels inbedrijfstellen na plaatsing, reparatie of onderhoud. Monteurs moeten een theorie- en praktijkexamen afleggen, bedrijven moeten zich certificeren.

De adviseurs van VGMK Adviesgroep bieden op een onderscheidende wijze een systeem aan dat zich onderscheidt omdat zij niet alleen assisteren bij het opstellen van het CO-handboek maar tevens behulpzaam zijn bij de daadwerkelijke invoering van het systeem en u zoveel mogelijk werk uit handen nemen.

VGMK Adviesgroep helpt u het juiste certificaat behalen en behouden. Aan de hand van overzichtelijke stappen leiden we u door dit proces. VGMK Adviesgroep zal voor u het kwaliteitshandboek CO-certificering opstellen en middels een aantal bezoeken ook de implementatie van het systeem. Dit geschiedt in de vorm van uitleg en interviews gedurende een aantal sessies bij uw bedrijf. Verder is de adviseur ook aanwezig bij de CO-audit en worden verbeteringen aangebracht als dit naar aanleiding van de audit noodzakelijk blijkt. CO certificering in Zeeland kunt u zo eenvoudig behalen. Uiteraard tevens CO-Certificering in Zuid-Holland en CO-certificering in Noord-Brabant.

Werkwijze


De omvang van uw organisatie is van invloed op het tarief dat wij voor begeleiding van een certificering berekenen. De adviseurs van VGMK Adviesgroep hebben inmiddels vele bedrijven met succes begeleidt naar het certificaat en gaan doelgericht te werk.

Na een vrijblijvende quick-scan die wij binnen uw bedrijf uitvoeren kunnen wij u een scherpe prijs aanbieden zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.