Actualiteiten rondom de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

RI&E

De Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een essentieel instrument voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Het is wettelijk verplicht voor alle werkgevers in Nederland om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van werk vast te leggen in een RI&E. Dit document moet niet alleen de risico’s inventariseren, maar ook een plan van aanpak bevatten voor het adresseren van deze risico’s. De belangrijkheid van een volledige en actuele RI&E wordt benadrukt door het feit dat werkgevers zonder of met een onvolledige RI&E direct een boete kunnen krijgen van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Recente ontwikkelingen en nieuwsberichten over de RI&E benadrukken de voortdurende noodzaak voor bedrijven om hun veiligheidsbeleid aan te scherpen en up-to-date te houden. Zo trad per 1 januari 2023 de herziene Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE-regeling) in werking, gericht op het voorkomen van zware arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze regeling vereist van bedrijven, voornamelijk mkb-bedrijven, om hun preventiebeleid voor zware ongevallen vast te leggen en de gevaren en risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te identificeren en te evalueren.

Een recente casus die het belang van een adequate RI&E onderstreept, is de situatie bij PostNL, waar de Nederlandse Arbeidsinspectie constateerde dat er sprake was van te zware fysieke belasting. Dit voorbeeld toont aan dat zelfs grote organisaties risico’s kunnen lopen als hun RI&E niet volledig of actueel is.

Bovendien blijkt uit een rapport van de Sociaal-Economische Raad (SER) dat veel (mkb-)bedrijven nog steeds geen RI&E hebben opgesteld, wat een zorgwekkende situatie is gezien de wettelijke verplichting en het belang van deze documenten. SER benadrukt de noodzaak voor een RI&E voor het mkb en de verplichting voor alle bedrijven om hun RI&E en basiscontract met de arbodienst digitaal te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Een RI&E is niet alleen een wettelijke verplichting, maar levert ook concrete voordelen op voor ondernemers. Het leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. De RI&E kan door onze veiligheidskundigen specifiek voor uw organisatie worden opgesteld zodat deze praktisch en bruikbaar is en door de zogenaamde preventiemedewerker binnen uw organisatie kan worden uitgevoerd in samenwerking met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan, met betrokkenheid van de werknemers.

Samenvattend, de RI&E speelt een cruciale rol in het bevorderen van veilige en gezonde werkomstandigheden. De recente regelgeving en de situatie bij PostNL tonen aan dat het van essentieel belang is voor alle bedrijven, groot en klein, om hun RI&E serieus te nemen en up-to-date te houden om boetes te vermijden en de veiligheid van hun werknemers te garanderen.

VGMK Adviesgroep biedt u ondersteuning waarbij we van begin tot eind de RI&E opstellen. Op deze manier voldoet uw organisatie niet alleen aan de wettelijke verplichting voor het hebben van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie, maar zorgt u ook dat de te ondernemen acties effectief en efficiënt uitgevoerd kunnen worden.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen met betrekking tot het opstellen van de RI&E voor uw organisatie? Neem dan contact op via het formulier hiernaast!

RI&E Zeeland | RI&E Zuid-Holland | RI&E Noord Brabant | RI&E Utrecht | Risico-Inventarisatie en Evaluatie | Risico-Inventarisatie en Evaluatie Zeeland | Risico-Inventarisatie en Evaluatie Zuid-Holland | Risico-Inventarisatie en Evaluatie Noord Brabant | Risico-Inventarisatie en Evaluatie Utrecht | Risico Inventarisatie en Evaluatie certificering Zeeland | Risico Inventarisatie en Evaluatie certificering Zuid-Holland | Risico Inventarisatie en Evaluatie certificering Noord Brabant | Risico Inventarisatie en Evaluatie certificering Utrecht

Door het kiezen van praktijkgerichte adviseurs met verstand van zaken, kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid!

Ricardo Scheele
Ricardo Scheele
Opgegroeid in een omgeving waar ondernemerschap centraal staat. Dit heeft er toe geleid dat ik vanaf jonge leeftijd veel bedrijfsprocessen van “dichtbij” mee kon maken. Tijdens mijn studie International Business and Management Studies heb ik tevens veel ervaringen op gedaan gedurende nationale en internationale projecten.