ISO certificering


Voor de begeleiding van uw bedrijf naar een ISO certificering bent u bij VGMK adviesgroep aan het juiste adres.

ISO 9001:2015 certificering

Kwaliteitszorg speelt tegenwoordig een grote rol binnen elke onderneming. Kwaliteit is datgene wat de klant van u verwacht en vaak ook nog een beetje meer. Uiteindelijk kunt u zo de beloften die u uw klanten maakt ook nakomen.

Het ISO 9001:2015 systeem is een perfect systeem om sturing en controle te geven aan uw organisatie. De ISO 9001:2015 norm is een Internationaal erkende standaard voor kwaliteit. Niet alleen voor productiebedrijven maar ook voor de bouwsector en dienstverlenende bedrijven heeft het veel voordelen om aan ISO certificering te voldoen. Wereldwijd hebben meer dan een miljoen organisaties een ISO certificaat. ISO certificering in Zeeland kunt u zo eenvoudig behalen. Uiteraard tevens ISO certificering in Zuid-Holland en ISO certificering in Noord-Brabant.

Wat kunnen wij voor u betekenen:
» Inventariseren van bestaande procedures, formulieren en documenten
» Het opstellen van een stappenplan naar ISO certificering
» Het houden van interviews op diverse afdelingen
» Het opstellen van alle procedures voor uw ISO handboek
» Begeleiding en invoering van de procedures binnen de organisatie
» Toetsen, corrigeren en bijsturen van procedures d.m.v. interne audits
» Het begeleiden bij de keuze van het juiste certificatie bureau
» Het bijwonen van de certificatie audit


ISO 14001:2015 certificering

Milieumanagement speelt in toenemende mate een grote rol binnen elke onderneming. Het bereiken van een evenwicht tussen milieu, maatschappij en economie wordt als essentieel gezien om te kunnen voorzien in de behoeften van de huidige generaties. Dit zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen en hun behoeften te kunnen voorzien.

Het doel van de internationale ISO 14001 norm is om binnen organisaties een raamwerk op te zetten ter bescherming van het milieu en voor het reageren op veranderende milieuomstandigheden. Dit in balans met sociaal-economische behoeften. In deze internationale norm worden eisen gespecificeerd die een organisatie in staat stellen de beoogde resultaten te behalen die zij voor haar milieumanagementsysteem vaststelt.

Doormiddel van het vastleggen van de zogenaamde prestatie-indicatoren (meetpunten) en daaromheen beheersbare procedures op te stellen, is het ISO 14001:2015 systeem een uitstekende “tool” waarmee u de processen met betrekking tot duurzaamheid en milieu inzichtelijk kunt maken en sturing en controle kunt geven aan uw organisatie. ISO 14001 certificering in Zeeland kunt u zo eenvoudig behalen. Uiteraard tevens ISO 14001 certificering in Zuid-Holland en ISO 14001 certificering in Noord-Brabant.

Verder worden activiteiten op het gebied van milieuprestaties, milieudoelstellingen, milieubeleid en communicatie in het ISO-systeem opgenomen.


SCL – Safety Culture Ladder (voorheen Veiligheidsladder)

Vrijwel dagelijks worden in de media voorvallen gemeld waarbij medewerkers bij de uitoefening van hun functie gewond raken. Soms gaat het om kleinere incidenten, soms om ongelukken met zwaar gewonden of zelfs dodelijke afloop. Men is zich er van bewust dat de verantwoordelijkheid ligt bij iedereen die hierbij betrokken is, zowel werkgevers als werknemers. Er zijn systemen, structuren, regels en afspraken om ongelukken te voorkomen, maar dat alleen is niet voldoende om onveilige situaties te voorkomen.

Een essentiële factor is veiligheidsbewustzijn te creëren in alle lagen van de organisatie van de eigen bijdrage aan de veiligheid. Dat heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. Is er een setting gecreëerd waarbij mensen zich durven te uiten mocht er sprake zijn van een minder veilige situatie? Wordt er over veiligheid gesproken en worden de medewerkers gehoord?

De adviseurs van VGMK Adviesgroep bieden op een onderscheidende wijze een systeem aan dat zich onderscheidt omdat zij niet alleen assisteren bij het analyseren van de bedrijfsprocessen; maar tevens behulpzaam zijn bij de daadwerkelijke invoering van de nog ontbrekende onderdelen en u zoveel mogelijk werk uit handen nemen. SCL certificering in Zeeland kunt u zo eenvoudig behalen. Uiteraard tevens Safety Culture Ladder certificering in Zuid-Holland en SCL certificering in Noord-Brabant.


CO-certificering

Vanaf april 2023 is het verboden om zonder CO-certificering werkzaamheden aan een gasverbrandingsinstallatie uit te voeren. Als installatie- en/of servicebedrijf dien je over de juiste bedrijfscertificatie (CO-certificering) te beschikken en moeten alle servicemonteurs een bewijs van vakmanschap hebben.

De Gasketelwet (ook wel CO-certificering genoemd) is een Nederlandse wettelijke regeling die vakbekwaamheidseisen stelt aan cv-monteurs en installatiebedrijven die verwarmingsketels inbedrijfstellen na plaatsing, reparatie of onderhoud. Monteurs moeten een theorie- en praktijkexamen afleggen, bedrijven moeten zich certificeren.

De adviseurs van VGMK Adviesgroep bieden op een onderscheidende wijze een systeem aan dat zich onderscheidt omdat zij niet alleen assisteren bij het opstellen van het CO-handboek maar tevens behulpzaam zijn bij de daadwerkelijke invoering van het systeem en u zoveel mogelijk werk uit handen nemen.

VGMK Adviesgroep helpt u het juiste certificaat behalen en behouden. Aan de hand van overzichtelijke stappen leiden we u door dit proces. VGMK Adviesgroep zal voor u het kwaliteitshandboek CO-certificering opstellen en middels een aantal bezoeken ook de implementatie van het systeem. Dit geschiedt in de vorm van uitleg en interviews gedurende een aantal sessies bij uw bedrijf. Verder is de adviseur ook aanwezig bij de CO-audit en worden verbeteringen aangebracht als dit naar aanleiding van de audit noodzakelijk blijkt. CO certificering in Zeeland kunt u zo eenvoudig behalen. Uiteraard tevens CO-Certificering in Zuid-Holland en CO-certificering in Noord-Brabant.


Werkwijze

De omvang van uw organisatie is van invloed op het tarief dat wij voor begeleiding van een certificering berekenen. De adviseurs van VGMK Adviesgroep hebben inmiddels vele bedrijven met succes begeleidt naar het certificaat en gaan doelgericht te werk.

Na een vrijblijvende quick-scan die wij binnen uw bedrijf uitvoeren kunnen wij u een scherpe prijs aanbieden zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.
Hoe gaan wij te werk?

Selectie van onze klantenDiverse bedrijven in bouw, utiliteit, ..