Wat houdt een ISO 9001 certificering in?

Een ISO 9001-certificering is een internationaal erkende norm die specificeert wat de vereisten zijn voor een effectief kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Het is ontworpen om organisaties te helpen ervoor te zorgen dat hun producten en diensten voldoen aan de behoeften van klanten en andere belanghebbenden, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten.

Kwaliteitszorg speelt een grote rol binnen elke onderneming. Kwaliteit is datgene wat de klant van u verwacht en vaak ook nog een beetje meer. Daarom is het belangrijk dat u inzicht heeft in alle kwaliteitsbepalende factoren binnen uw bedrijfsvoering teneinde deze beheersbaar te kunnen maken.

De norm heeft betrekking op het gehele kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie, inclusief het management, de processen en procedures, en de prestaties van de organisatie. Het richt zich op het continue verbeteren van de kwaliteit van producten en diensten, het verhogen van klanttevredenheid en het efficiënter maken van processen.

Doormiddel van het vastleggen van de zogenoemde prestatie indicatoren (meetpunten) en daaromheen beheersbare procedures op te stellen, is het ISO 9001:2015 systeem een uitstekende “tool” waarmee u de processen inzichtelijk kunt maken. Daarnaast geeft u op deze manier sturing en controle aan de organisatie.

De ISO 9001 norm is een internationaal erkende standaard, niet alleen voor productiebedrijven maar ook voor dienstverlenende bedrijven heeft het veel voordelen om aan de ISO 9001 norm te voldoen. In deze ISO-norm komen behalve de klant ook andere partijen/ belanghebbenden aan bod. Deze worden doormiddel van de stakeholdersanalyse in kaart gebracht. Een ander belangrijk item is de beheersing van kansen en bedreigingen van de organisatie.

Verder worden activiteiten op het gebied van verschillende primaire processen binnen het bedrijf in kaart gebracht. Te denken valt aan een ontwerptraject, offerte traject, inkoop, verkoop, voorraadbeheer, verkoopactiviteiten, klanttevredenheid, klachten, enz.

Ook bevat de ISO 9001 norm een aantal eisen waaraan een organisatie moet voldoen, zoals het vaststellen van kwaliteitsdoelstellingen, het uitvoeren van interne audits en het vaststellen van corrigerende en preventieve maatregelen.

Het grote voordeel van een ISO 9001 certificering is het feit dat het de activiteiten binnen het specifieke bedrijf beschrijft. Op die manier kan uw bedrijf hier veel voordeel uit halen omdat er steeds wordt gekeken waar er op een meer efficiënte manier kan worden gewerkt en hoe de processen te verbeteren. Daarnaast verschaft deze norm veel inzicht in het belang en de invloed van partijen die een grote invloed (kunnen) hebben op uw bedrijfsvoering; dit zijn de zogenaamde stakeholders.

Door te voldoen aan deze eisen kan uw organisatie een certificaat behalen dat aantoont dat het voldoet aan de ISO 9001 norm. Dit certificaat kan door klanten worden beschouwd als een bewijs van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten en diensten die uw organisatie levert.

Door het kiezen van praktijkgerichte adviseurs met verstand van zaken, kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid!

Peter van der Elst
Peter van der Elst
Geboren als Leidenaar woon ik alweer een jaar of 15 in Zeeland. In 2006 VGMK Adviesgroep opgericht. Inmiddels hebben wij meer dan 100 bedrijven begeleid voor VCA of ISO certificering.