Wat is het verschil tussen een interne ISO audit en externe ISO audit?

Omdat organisaties ernaar streven om hoge normen van kwaliteit en efficiëntie te handhaven, wenden ze zich vaak tot ISO-certificering als een manier om hun toewijding aan te tonen. Het behalen van de ISO-certificering is echter geen eenmalige gebeurtenis; Het vereist voortdurende inspanningen om ervoor te zorgen dat de organisatie blijft voldoen aan de vereiste normen. Dit is waar interne en externe audits in het spel komen. In dit artikel zullen we de verschillen tussen interne en externe ISO-audits, hun respectievelijke rollen en de voordelen die ze organisaties bieden, onderzoeken. Aan het einde van dit artikel zult u een beter begrip hebben van hoe deze audits uw organisatie kunnen helpen haar doelen te bereiken en haar concurrentievoordeel in de huidige markt te behouden.

Wat is het verschil tussen een interne audit en een externe audit?

Als het gaat om ISO-audits, zijn er twee soorten: intern en extern. Het belangrijkste verschil tussen de twee is wie de audit uitvoert. De (door de norm vereiste) interne audit wordt uitgevoerd door ons als VGMK Adviesgroep in samenwerking met de medewerkers binnen de organisatie, terwijl de vereiste externe audit wordt uitgevoerd door een externe auditor die werkzaam is bij een certificatie-instelling (CI). Tijdens een interne audit beoordelen we de bedrijfseigen processen en procedures om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de ISO-normen. Dit type audit stelt organisaties in staat om verbeterpunten te identificeren en noodzakelijke wijzigingen aan te brengen voordat een externe audit plaatsvindt. Aan de andere kant beoordeelt een externe auditor tijdens een externe audit de processen en procedures van de organisatie om te bepalen of ze voldoen aan de ISO-normen. Dit type audit biedt een beoordeling van de naleving van ISO-normen door de organisatie en de daadwerkelijke certificatie of her certificate. Het is belangrijk op te merken dat beide soorten audits nodig zijn voor het behoud van ISO-certificering. Interne audits helpen organisaties op koers te blijven en hun processen voortdurend te verbeteren, terwijl externe audits onafhankelijke verificatie van de naleving van ISO-normen bieden.

De rol van een interne audit

Een interne audit is een proces waarbij we de organisatie en haar processen en systemen controleren om te beoordelen of deze voldoen aan de ISO-normen. Het doel van een interne audit is om eventuele tekortkomingen op te sporen en verbeteringen aan te brengen voordat een externe auditor dit doet. De rol van een interne audit is dus cruciaal voor het behoud van de ISO-certificering. Door regelmatig interne audits uit te voeren, kan de organisatie ervoor zorgen dat haar processen en systemen up-to-date blijven en voldoen aan de vereiste normen. Bovendien biedt een interne audit ook de mogelijkheid om feedback te krijgen van medewerkers die dagelijks met deze processen werken, waardoor er meer betrokkenheid ontstaat bij het verbeterproces. Het uitvoeren van een interne audit vergt wel de nodige kennis en expertise. Daarom moeten auditors goed getraind zijn in het uitvoeren van audits en op de hoogte zijn van de geldende normen en richtlijnen. De veiligheidskundigen en adviseurs van VGMK Adviesgroep kunnen uw organisatie deze expertise bieden. Door onze ervaring in een breed scala aan sectoren kunnen we uw organisatie helpen tot een steeds verbeterde procesvoering. Een goede voorbereiding is essentieel om ervoor te zorgen dat alle relevante aspecten worden gecontroleerd tijdens de audit. Tijdens het opzetten van de specifieke ISO-certificering begeleiden we u door dit proces heen en de daadwerkelijke implementatie daarvan; hiervoor verwijzen wij u graag naar de andere artikelen in onze kennisbank met betrekking tot ISO certificering en de specifieke normen waaronder ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 45001.

De rol van een externe audit

Een externe audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke externe auditor die geen banden heeft met de organisatie die wordt gecontroleerd. De primaire rol van een externe audit is om een beoordeling te geven van de naleving van ISO-normen door de organisatie. De externe auditor beoordeelt de documentatie, processen en procedures van de organisatie om te bepalen of deze voldoen aan de vereisten die zijn uiteengezet in de ISO-norm. Tijdens een externe audit zal de auditor interviews houden met werknemers en records beoordelen om ervoor te zorgen dat de organisatie de gedocumenteerde procedures volgt. Ze zullen ook eventuele non-conformiteiten of gebieden identificeren waar verbeteringen kunnen worden aangebracht en aanbevelingen doen voor corrigerende maatregelen. Omdat de auditor geen banden heeft met de organisatie die wordt gecontroleerd, zijn hun bevindingen onbevooroordeeld en kunnen ze worden gebruikt om processen en procedures binnen de organisatie te verbeteren. Bovendien zijn externe audits vereist door regelgevende instanties als voorwaarde om zaken te doen, dus het hebben van een succesvolle externe audit kan organisaties helpen hun certificeringen te behouden en concurrerend te blijven in hun branche.

De voordelen van een interne audit

Een interne audit biedt verschillende voordelen voor een organisatie. Ten eerste kan het helpen bij het identificeren van problemen en zwakke punten in de bedrijfsprocessen. Door deze te ontdekken, kunnen verbeteringen worden aangebracht om de efficiëntie te verhogen en de kwaliteit van producten of diensten te verbeteren. Een ander voordeel van een interne audit is dat het kan bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen tussen medewerkers en management. Wanneer medewerkers zien dat hun werk wordt gecontroleerd en dat er actie wordt ondernomen om eventuele problemen op te lossen, kan dit leiden tot een betere werkcultuur en meer motivatie. Bovendien kan een interne audit helpen bij het voorbereiden van een organisatie op externe audits. Door regelmatig interne audits uit te voeren, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze voldoen aan de ISO-normen en andere wettelijke vereisten. Kortom, interne audits bieden vele voordelen voor organisaties die zich willen verbeteren en zich willen voorbereiden op externe audits.

De voordelen van een externe audit

Een voordeel van een externe ISO-audit is de onpartijdigheid die het proces met zich meebrengt. Aangezien externe auditors niet verbonden zijn aan uw organisatie, kunnen zij een onbevooroordeelde beoordeling van uw ISO-naleving geven. Echter, het belangrijkste is dat de externe audit een eis is vanuit de ISO-normering om te toetsen of het certificaat kan worden uitgegeven of verlengd.

Conclusie

Kortom, zowel interne als externe audits spelen een cruciale rol om ervoor te zorgen dat het managementsysteem van een organisatie voldoet aan de vereisten van de ISO-normen. Terwijl een interne audit wordt uitgevoerd door VGMK Adviesgroep in samenwerking met medewerkers binnen de organisatie, wordt een externe audit uitgevoerd door een externe certificatie-instelling. Het belangrijkste verschil tussen deze twee soorten controles ligt in hun doelstellingen en reikwijdte. Een interne audit richt zich op het identificeren van verbeterpunten binnen de organisatie, terwijl een externe audit tot doel heeft te beoordelen of het managementsysteem voldoet aan de eisen van de ISO-norm. Beide soorten audits bieden unieke voordelen voor organisaties, waaronder verbeterde efficiëntie, verhoogde klanttevredenheid en verbeterde geloofwaardigheid.

De adviseurs en veiligheidskundigen van VGMK Adviesgroep zijn u graag van dienst bij het opzetten van de ISO certificering voor uw organisatie. Hierbij zullen wij bestaande processen tegen het licht houden en kijken waar verbetering mogelijk/ nodig is. Wij zullen uw organisatie niet alleen helpen met het opzetten van de certificeringen en daarbij behorende documenten en procedures; maar ook met de daadwerkelijke implementatie. Daarnaast zullen wij de jaarlijkse interne audits voor u uitvoeren waarbij we onafhankelijk kijken waar verbeteringen mogelijk of noodzakelijk zijn; dit om te voldoen aan de norm en te zorgen dat het uw organisatie goed doet en iets oplevert. Hierbij zullen we u tevens actief kennis laten maken met de norm zelf.

Door het kiezen van praktijkgerichte adviseurs met verstand van zaken, kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid!

Ricardo Scheele
Ricardo Scheele
Opgegroeid in een omgeving waar ondernemerschap centraal staat. Dit heeft er toe geleid dat ik vanaf jonge leeftijd veel bedrijfsprocessen van “dichtbij” mee kon maken. Tijdens mijn studie International Business and Management Studies heb ik tevens veel ervaringen op gedaan gedurende nationale en internationale projecten.