Hoe lang is een certificering geldig?

Geldigheidsduur-certificaat

Geldigheidsduur.

Voor zowel het ISO certificaat als het VCA certificaat bestaat een geldigheidsduur van drie jaar. Uiteraard is dit wél afhankelijk van de positieve resultaten van de controle-audits.

Controle-audits worden minimaal eenmaal per jaar uitgevoerd en zijn ervoor bedoeld om vast te leggen of uw organisatie na een jaar het systeem nog steeds op de juiste manier gebruikt en implementeert. Hierbij wordt er gekeken naar zaken als:

  • Jaarlijks geactualiseerde ongevallenstatistiek;
  • Verbeterprojecten;
  • Klachtenafhandeling;
  • Directiebeoordelingen;
  • Genomen maatregelen naar aanleiding van eerder vastgestelde afwijkingen of verbeterpunten tijdens controle-audits;
  • Interne controle-audits en het daar aan gekoppelde interne auditrapport.

De resultaten worden vastgelegd in het auditrapport samen met eventuele verbeterpunten en/of afwijkingen.

Wanneer uw organisatie aan het einde van de certificatieperiode van drie jaren het certificaat wenst te verlengen is het noodzakelijk om een hercertificatie-audit vóór de vervaldatum uit te laten voeren.

Het certificaat kan door de certificatie-instelling (CI) worden geschorst gedurende de certificatietermijn. Dit gebeurd wanneer uw organisatie die corrigerende maatregelen niet, niet volledig en/of niet tijdig uitvoert. De termijn die is gesteld om corrigerende maatregelen uit te voeren is maximaal drie maanden. Verder kan het certificaat worden geschorst wanneer het logo of het merkteken van de certificatie-instelling (CI) wordt misbruikt.

Het certificaat wordt definitief ingetrokken wanneer drie maanden na schorsing de corrigerende maatregelen niet zijn uitgevoerd.

Door het kiezen van praktijkgerichte adviseurs met verstand van zaken, kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid!

Ricardo Scheele
Ricardo Scheele
Opgegroeid in een omgeving waar ondernemerschap centraal staat. Dit heeft er toe geleid dat ik vanaf jonge leeftijd veel bedrijfsprocessen van “dichtbij” mee kon maken. Tijdens mijn studie International Business and Management Studies heb ik tevens veel ervaringen op gedaan gedurende nationale en internationale projecten.