Safety Culture Ladder: Een Gedetailleerde Uitleg en Vergelijking van SCL 2016 en SCL 2.0

Safety Culture Ladder, veiligheidscultuur

Inleiding

Veiligheid op de werkvloer is cruciaal voor elke organisatie. Het implementeren van een sterke veiligheidscultuur helpt niet alleen om ongevallen te voorkomen, maar draagt ook bij aan een positieve en productieve werkomgeving. Een effectief hulpmiddel om de veiligheidscultuur binnen uw organisatie te meten en te verbeteren is de Safety Culture Ladder (SCL), ook wel bekend als de Veiligheidsladder. In dit artikel bespreken we de verschillende aspecten van de Safety Culture Ladder, met speciale aandacht voor de verschillen tussen SCL 2016 en SCL 2.0.

Wat is de Safety Culture Ladder?

De Safety Culture Ladder is een beoordelingsmethode die ontwikkeld is om de veiligheidscultuur binnen uw organisatie te meten en te verbeteren. De ladder bestaat uit vijf tredes (niveaus), waarbij Trede 1 het laagste is en Trede 5 het hoogste. Op Trede 1 kan geen certificaat worden uitgegeven omdat dit betekent dat een organisatie niets heeft met veiligheid. Elk niveau vanaf Trede 2 representeert een hogere mate van volwassenheid van de veiligheidscultuur binnen uw organisatie. Het doel is om organisaties te stimuleren een proactieve houding ten opzichte van veiligheid aan te nemen en continu te verbeteren.

Het Belang van de Safety Culture Ladder

Het implementeren van de Safety Culture Ladder biedt diverse voordelen:

 • Verbeterde Veiligheid: Door veiligheidsrisico’s systematisch te identificeren en aan te pakken, kunnen ongevallen en incidenten aanzienlijk worden verminderd.
 • Bewustwording en Betrokkenheid: Medewerkers worden meer betrokken bij veiligheidskwesties, wat leidt tot een grotere bewustwording en een proactieve houding.
 • Compliance en Reputatie: Bedrijven die de Safety Culture Ladder implementeren en gecertificeerd worden, tonen hun toewijding aan veiligheid en verbeteren daarmee hun reputatie bij klanten en partners.

Verschillen tussen SCL 2016 en SCL 2.0

De Safety Culture Ladder is ontwikkelt van SCL 2016 naar SCL 2.0 om beter aan de moderne eisen en inzichten op het gebied van veiligheidscultuur te voldoen. De belangrijkste verschillen zijn:

1. Structuur en Inhoud

 • SCL 2016: Gericht op traditionele veiligheidsnormen en procedures met een focus op compliance en basisveiligheid.
 • SCL 2.0: Breidt de focus uit naar gedrags- en cultuurveranderingen. Er is meer aandacht voor leiderschap, betrokkenheid van werknemers en continue verbetering.

2. Toetsing en Beoordeling

 • SCL 2016: Beoordelingen waren voornamelijk gebaseerd op documentatie en procedurele naleving.
 • SCL 2.0: Beoordelingen zijn meer gericht op gedragsaudits en interviews om een diepgaander inzicht te krijgen in de daadwerkelijke veiligheidspraktijken en cultuur binnen uw organisatie.

3. Leiderschap en Betrokkenheid

 • SCL 2016: Minder nadruk op de rol van leiderschap in veiligheidsbeheer.
 • SCL 2.0: Versterkt de rol van leiderschap bij het bevorderen van een sterke veiligheidscultuur. Leiders moeten actief betrokken zijn bij veiligheidsinitiatieven en het goede voorbeeld geven.

4. Innovatie en Technologie

 • SCL 2016: Minder nadruk op het gebruik van nieuwe technologieën en innovatieve benaderingen.
 • SCL 2.0: Stimuleren van het gebruik van technologie en innovatieve methoden om veiligheidsrisico’s te identificeren en te beheersen.

5. Feedback en Continue Verbetering

 • SCL 2016: Richt zich op periodieke evaluaties en audits.
 • SCL 2.0: Benadrukt continue feedbackloops en verbetering, waarbij regelmatige beoordelingen en bijstellingen cruciaal zijn voor succes.

Implementatie van de Safety Culture Ladder

Evaluatie en Planning

Om de Safety Culture Ladder in uw organisatie te implementeren, beginnen we met een uitgebreide evaluatie van de huidige veiligheidscultuur. We identificeren zwakke punten en ontwikkelen een actieplan om deze aan te pakken.

Training en Bewustwording

Het is cruciaal om alle medewerkers op te leiden over de Safety Culture Ladder en hun rol daarin. Dit omvat trainingen over veiligheidsprocedures, risicobeheer en de specifieke eisen van SCL 2.0.

Betrokkenheid van Medewerkers

Medewerkers worden actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van veiligheidsbeleid en -procedures. Regelmatige communicatie, veiligheidsvergaderingen en feedbacksessies helpen om de betrokkenheid te vergroten.

Monitoring en Evaluatie

We voeren regelmatige (gedrags)audits en beoordelingen uit om de voortgang te monitoren en indien nodig aanpassingen door te voeren. Verder gebruiken we kritieke prestatie-indicatoren om de effectiviteit van uw veiligheidsprogramma te meten.

Ondersteuning door VGMK Adviesgroep

De adviseurs en veiligheidskundigen van VGMK Adviesgroep zijn u graag van dienst bij het opzetten van een systeem waarbij u voldoet aan de eisen van de Safety Culture Ladder certificering (SCL 1.0 of SCL 2.0). Hierbij zullen wij bestaande processen tegen het licht houden en kijken waar verbetering mogelijk of nodig is. Wij helpen uw organisatie niet alleen met het opzetten van de certificering en de daarbij behorende documenten en procedures, maar ook met de daadwerkelijke implementatie. Wij ondersteunen en adviseren u hierbij en voeren tevens de jaarlijkse interne audits en gedragsaudits uit. Dit doen we onafhankelijk om verbeteringen te identificeren en te voldoen aan de (nieuwe) norm.

Conclusie

De Safety Culture Ladder is een waardevol instrument voor organisaties die hun veiligheidscultuur willen verbeteren. De overgang van SCL 2016 naar SCL 2.0 brengt aanzienlijke verbeteringen met zich mee, met een grotere nadruk op leiderschap, betrokkenheid van werknemers, en continue verbetering. Door de ondersteuning van VGMK Adviesgroep kunt u deze veranderingen effectief implementeren en zorgen voor een veilige en productieve werkomgeving. Het naleven van de Safety Culture Ladder zorgt niet alleen voor naleving van de wet, maar bevordert ook een veiligheidscultuur die zowel werknemers als uw organisatie ten goede komt.

Lees meer over veiligheid en de veiligheidsladder in de volgende artikelen:

SCL Zeeland | SCL Zuid-Holland | SCL Noord Brabant | SCL Utrecht | SCL norm | SCL norm Zeeland | SCL norm Zuid-Holland | SCL norm Noord Brabant | SCL norm Utrecht | SCL certificering Zeeland | SCL certificering Zuid-Holland | SCL certificering Noord Brabant | SCL certificering Utrecht

Door het kiezen van praktijkgerichte adviseurs met verstand van zaken, kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid!

Ricardo Scheele
Ricardo Scheele
Opgegroeid in een omgeving waar ondernemerschap centraal staat. Dit heeft er toe geleid dat ik vanaf jonge leeftijd veel bedrijfsprocessen van “dichtbij” mee kon maken. Tijdens mijn studie International Business and Management Studies heb ik tevens veel ervaringen op gedaan gedurende nationale en internationale projecten.