Wat houdt de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in?

De risico-inventarisatie en -evaluatie, oftewel RIE, is een goed uitgangspunt voor een adequaat arbeidsomstandighedenbeleid. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet, dient een bedrijf zicht te hebben op de risico’s waaraan medewerkers worden blootgesteld tijdens hun werk en dient de werkgever op grond daarvan een plan maken om deze risico’s zo mogelijk te verminderen.

De veiligheidskundige van VGMK Adviesgroep bezoekt uw bedrijf in het kader van de uitvoering van de risico-inventarisatie en evaluatie. Tijdens het bezoek worden alle werkplekken bezocht, dit geldt tevens voor het kantoor, de kantine en mogelijke externe locaties. Daarnaast zal de veiligheidskundige een project bezoeken wanneer dit van toepassing is. Dit is belangrijk omdat op papier zaken geregeld moeten zijn, maar dit in de praktijk ook juist moet worden toegepast. De RI&E beschrijft de risico’s die in uw bedrijf aanwezig zijn en hoe hiermee omgegaan kan worden. Het doel is om de werkomgeving zo veilig mogelijk te maken en arbeidsongeschiktheid en ongevallen te voorkomen.

Volgens de Arbowet zijn alle bedrijven verplicht om een RI&E op te stellen en bij te houden. Dit geldt voor zowel grote als kleine bedrijven, ongeacht de sector. Als er in een bedrijf meer dan één werknemer werkzaam is, moet er een RI&E worden opgesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat de RI&E wordt opgesteld, bijgewerkt en beheerd.

Te denken valt aan bedrijven zoals:

  • RIE/ RI&E bouwbedrijf
  • RIE/ RI&E school
  • RIE/ RI&E handelsonderneming
  • RIE/ RI&E transportbedrijf
  • RIE/ RI&E horeca
  • RIE/ RI&E scheepvaart
  • Enz.

Echter, ook zzp’ers zijn verplicht om een RI&E op te stellen als ze werken met gevaarlijke stoffen of als er sprake is van specifieke risico’s in hun werkomgeving. De precieze verplichtingen voor zzp’ers zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden van hun bedrijfsactiviteiten. Het is aanbevolen om altijd een RI&E op te stellen om de veiligheid en gezondheid van zzp’ers en eventueel omringende personen of frequent ingeleende medewerkers te waarborgen.

Voor het opstellen van een RI&E kunt u gebruikmaken van de branche-rie. Echter, houd er dan wel rekening mee dat de branche rie algemene voor de branche geldende risico’s beschrijft. Dit betekent dat er een grote kans bestaat dat de branche-rie niet alle risico’s binnen uw organisatie dekt. Om die reden is het aan te bevelen om de RI&E op te laten stellen door een ervaren veiligheidskundige met kennis van zaken.

Daarnaast, op het moment dat uw organisatie VCA-gecertificeerd is vraagt de norm het volgende: “de risico’s van alle gangbare operationele activiteiten van het bedrijf zijn vastgelegd in de VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie”. Hierin schiet de branche RIE vaak tekort.

De methode die door onze veiligheidskundige wordt toegepast om de risico’s te inventariseren is de Inspectie Methode Arbeidsomstandigheden (IMA). Daarnaast zal ook een beoordeling van de daadwerkelijk aanwezige risico’s op de werkvloer plaatsvinden in de vorm van een bedrijfsrondgang.

Voor risico inventarisatie en evaluatie advies, onze ervaren veiligheidskundigen helpen u graag met het opstellen van een goede RI&E die de veiligheid in uw organisatie ten goede komt. Voor meer informatie, neem gerust telefonisch of per mail contact met ons op via het contactformulier, 0113-211505 of info@vgmkadviesgroep.nl.

Door het kiezen van praktijkgerichte adviseurs met verstand van zaken, kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid!

Ricardo Scheele
Ricardo Scheele
Opgegroeid in een omgeving waar ondernemerschap centraal staat. Dit heeft er toe geleid dat ik vanaf jonge leeftijd veel bedrijfsprocessen van “dichtbij” mee kon maken. Tijdens mijn studie International Business and Management Studies heb ik tevens veel ervaringen op gedaan gedurende nationale en internationale projecten.