Risico Inventarisatie

Als organisatie bent u verantwoordelijk voor het creëren van goede arbeids-omstandigheden binnen het bedrijf. U weet dat het  belangrijk is om de risico’s die verbonden zijn aan het werkproces te voorkomen of te beperken. Het uitvallen van personeel door ongevallen of bijvoorbeeld beroepsziekten, veroorzaakt door onveilig werk kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijf.

De risico inventarisatie (RI&E) is hét uitgangspunt voor uw beleid op dit gebied. In dit rapport worden de risico’s die binnen uw bedrijf aanwezig zijn op een rijtje gezet en alle arbo zaken nagelopen. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld en kunt u op een eenvoudige manier te werk gaan om maatregelen te nemen die leiden tot een veiligere,- en betere werk situatie. Onze ervaren veiligheidskundigen geven u hierbij de noodzakelijke ondersteuning.

De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting voor alle bedrijven en instellingen, die op 1 september 1998 in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is vastgelegd.

De uitvoering van een risico inventarisatie omvat de volgende stappen:

  • Een gesprek met de bedrijfsleiding
  • Een bedrijfsrondgang
  • Het in kaart brengen en beschrijven van de functie gerelateerde risico’s
  • Het opstellen van de rapportage aan de hand van de checklist en bedrijfsbezoek
  • Het opstellen van een plan van aanpak
  • Toetsing door SKO gecertificeerde hogere veiligheidskundige (HVK)
  • Eindbespreking van het rapport door de adviseur

Afhankelijk van de bedrijfsgrootte kunnen wij een aanbieding op maat voor u maken.