Hoe wordt mijn bedrijf VCA gecertificeerd ?

Eerst inventariseren wij wat precies de situatie is binnen uw bedrijf. Hoe ver bent u al ? Dit doen wij door middel van een 0 meting. Aan de hand van deze inventarisatie komen wij er achter wat u allemaal nog moet doen om VCA te certificeren.

Wij stellen een plan van aanpak op in de vorm van een offerte  en bespreken die met u. Na akkoord voeren wij een aantal sessies uit binnen uw bedrijf (gemiddeld 6), waarbij wij zoveel mogelijk administratief werk uit handen nemen.

We stellen een handboek, bijlagen een VCA bedrijfsreglement en een risico inventarisatie met plan van aanpak op. Zo wordt ook meteen aan aantoonbare veiligheidskundige ondersteuning gedaan, die de VCA norm vereist. Vanuit de VCA checklist dient er een veiligheidskundige betrokken te zijn bij de totstandkoming van het VCA systeem. Als de VCA documenten 3 maanden zijn  ingevoerd, onder andere het uitvoeren van de werkplekinspecties, keuringen van arbeidsmiddelen, interne audit en directiebeoordeling worden offertes bij een externe certificatie instelling opgevraagd en kan de VCA certificering worden aangevraagd.

Door het kiezen van praktijkgerichte adviseurs met verstand van zaken, kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid!

Ricardo Scheele
Ricardo Scheele
Opgegroeid in een omgeving waar ondernemerschap centraal staat. Dit heeft er toe geleid dat ik vanaf jonge leeftijd veel bedrijfsprocessen van “dichtbij” mee kon maken. Tijdens mijn studie International Business and Management Studies heb ik tevens veel ervaringen op gedaan gedurende nationale en internationale projecten.