VCA** twee ster certificering, wat is dat?

VGM Checklist Aannemers versie 2017/6.0


VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Met een VCA certificaat laat een bedrijf dat risicovolle werkzaamheden uitvoert, zien dat er een managementsysteem wordt gehanteerd waarmee de veiligheid en gezondheid op de werkvloer wordt bevorderd. Veel opdrachtgevers stellen het VCA certificaat als voorwaarde. Geen certificering betekent dus vaak geen opdrachten.

Er bestaan verschillende VCA certificeringen voor bedrijven, waaronder de VCA**. Het VCA** is bedoeld voor bedrijven die als hoofdaannemer optreden. Ten opzichte van de VCA* certificering is de VCA** uitgebreider met onder andere V&G plannen en inkoop van diensten (beoordeling van onderaannemers).

Om het VCA** certificaat te behalen moet een beheersysteem worden opgesteld die voldoet aan de VCA-norm. Het certificaat is voor 3 jaar geldig en tussentijds wordt elk jaar het VGM-beheerssysteem en de praktische uitvoering ervan gecontroleerd.

Door het kiezen van praktijkgerichte adviseurs met verstand van zaken, kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid!

Peter van der Elst
Peter van der Elst
Geboren als Leidenaar woon ik alweer een jaar of 20 in Zeeland. In 2006 heb ik VGMK Adviesgroep opgericht. Ik zag behoefte aan een praktische benadering. Inmiddels hebben wij meer dan 150 bedrijven succesvol begeleid tot VCA of ISO certificering.