Wat is Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)?

Introductie

Naarmate de bouwsector blijft groeien, zijn veiligheidskwesties een topprioriteit geworden voor zowel aannemers als klanten. Het biedingsproces voor bouwprojecten is een cruciale fase waarin veiligheidsmaatregelen vanaf het allereerste begin moeten worden overwogen. Veiligheid in de bouw is niet alleen belangrijk voor de werknemers, maar ook voor het publiek dat door het project kan worden beïnvloed. In dit artikel zullen we het belang van veiligheid in bouwbiedingsprocessen onderzoeken en hoe het kan worden opgenomen in elke fase van het project, van de eerste planning tot de uiteindelijke uitvoering. We zullen ook bespreken hoe aannemers en klanten kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat veiligheid de hoogste prioriteit krijgt tijdens het hele proces.

Veiligheid in Aanbestedingen Bouw

In de bouwsector is veiligheid van het grootste belang. Daarom is het van essentieel belang ervoor te zorgen dat tijdens het biedingsproces voor bouwprojecten rekening wordt gehouden met veiligheidsmaatregelen. Vanaf 1 januari 2022 zijn ondertekenaars (ondertekenaars) van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) verplicht om veiligheidsbewustzijn als verplichting op te nemen in hun aanbestedingen en contracten. Deze overeenkomst staat bekend als Veiligheid in Aanbesteding (ViA). De ViA heeft tot doel het veiligheidsniveau in de bouwsector te verbeteren door aannemers en onderaannemers te verplichten om tijdens het biedingsproces aan bepaalde veiligheidseisen te voldoen Deze eis zal van invloed zijn op veel bedrijven, waaronder architecten en ingenieursbureaus.

Aanbestedingsprocedure

Aanbestedingsprocedure is een cruciale stap in het bouwproces waarbij opdrachtgevers bedrijven selecteren om een project uit te voeren. Vanaf 1 januari 2022 nemen ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten onder de noemer Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). Dit betekent dat veiligheid niet langer een optioneel aspect is, maar een vereiste voor bedrijven die willen meedingen naar bouwprojecten. Het is belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van deze verandering en zich voorbereiden om aan deze nieuwe eisen te voldoen. De aanbestedingsprocedure omvat verschillende stappen, waaronder het publiceren van de aanbestedingsdocumenten, het beoordelen van inschrijvingen en het selecteren van de winnende partij. Tijdens deze procedure moeten opdrachtgevers ervoor zorgen dat ze duidelijke eisen stellen met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de werkplek. Bedrijven die willen meedingen naar bouwprojecten moeten aantonen dat ze voldoen aan deze eisen en beschikken over

Veiligheid in de Aanbestedingsdocumenten

Als het gaat om veiligheid in bouwprojecten, is het cruciaal om ervoor te zorgen dat alle aspecten van het project vanaf het allereerste begin worden overwogen. Dit omvat het opnemen van veiligheidsmaatregelen in het aanbestedingsproces. Vanaf 1 januari 2022 zijn bedrijven die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, verplicht om veiligheidsbewustzijn als verplichte eis op te nemen in hun biedings- en contracteringsprocessen. Deze overeenkomst staat bekend als Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Het ViA-initiatief heeft tot doel de algehele veiligheidscultuur in de bouwsector te verbeteren door ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen prioriteit geven aan veiligheid in elke fase van een project. Het is van essentieel belang voor bedrijven die bieden op bouwprojecten om zich vertrouwd te maken met deze nieuwe vereisten en ervoor te zorgen dat ze deze effectief implementeren. Om aan ViA te voldoen, moeten bedrijven hun inzet voor veiligheid aantonen door specifieke maatregelen op te nemen in hun biedingsdocumenten.

Veiligheid in de Aanbestedingsfase

Tijdens de Aanbestedingsfase, oftewel de aanbestedingsfase, zou veiligheid al een topprioriteit moeten zijn. Dit is de fase waarin potentiële aannemers hun voorstellen indienen bij de klant, en het is essentieel dat ze maatregelen opnemen om de veiligheid in hun plannen te waarborgen. Het ViA-convenant, dat per 1 januari 2022 verplicht wordt voor ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), heeft als doel veiligheidsbewustzijn een vereiste te maken bij aanbestedingen en contracten. Dit betekent dat opdrachtgevers rekening moeten houden met veiligheid bij het beoordelen van voorstellen van aannemers. Het betekent ook dat aannemers hun inzet voor veiligheid in deze fase moeten aantonen door specifieke maatregelen in hun voorstellen op te nemen. De Aanbestedingsfase is een kans voor opdrachtgevers om duidelijke verwachtingen te stellen ten aanzien van veiligheidsnormen en -eisen. Door dit te doen, kunnen ze ervoor zorgen dat alle bieders op de hoogte zijn van deze verwachtingen en zich dienovereenkomstig kunnen voorbereiden. Opdrachtgevers kunnen deze fase ook gebruiken om te beoordelen of inschrijvers voldoende kennis en ervaring hebben met betrekking tot veiligheidsmaatregelen. Uiteindelijk kan het prioriteren van veiligheid tijdens het aanbestedingsproces helpen om ongevallen en verwondingen tijdens bouwprojecten te voorkomen.

Veiligheid in de Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoeringsfase van een bouwproject moet veiligheid een topprioriteit blijven. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen blijven communiceren en samenwerken om ervoor te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen worden gevolgd en dat mogelijke gevaren snel worden aangepakt. Dit omvat regelmatige inspecties van de werkplek, ervoor zorgen dat werknemers over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’ s) beschikken en voortdurende training over veilige werkpraktijken. Vanaf januari 2022 is de ViA (Veiligheid in Aanbestedingen) verplicht voor alle ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Dit betekent dat veiligheidsbewustzijn als verplichting wordt opgenomen in aanbestedingen en contracten. De ViA heeft als doel de veiligheidscultuur in de bouwsector te verbeteren door een bepaald niveau van veiligheidsbewustzijn te eisen bij aanbestedingen of contracten. Door deze vereiste te implementeren, wordt verwacht dat aannemers prioriteit zullen geven aan veiligheid in alle fasen van een bouwproject, inclusief tijdens de uitvoeringsfase.

Conclusie

Kortom, veiligheid in de bouw is van het grootste belang en moet een topprioriteit zijn voor alle partijen die betrokken zijn bij het bieden en uitvoeren van bouwprojecten. Het proces om de veiligheid te waarborgen begint vanaf het allereerste begin, tijdens de biedingsfase, waar aannemers hun toewijding aan veiligheid moeten aantonen door middel van hun voorstellen. Het gebruik van duidelijke en uitgebreide taal in de biedingsdocumenten kan helpen ervoor te zorgen dat alle partijen de veiligheidseisen en -verwachtingen begrijpen. Zodra een aannemer is geselecteerd, is het van cruciaal belang dat deze gedurende de hele uitvoeringsfase prioriteit blijft geven aan veiligheid. Door deze stappen te nemen, kunnen we werken aan het creëren van een veiligere omgeving voor werknemers en uiteindelijk bijdragen aan een succesvoller projectresultaat.

De adviseurs en Veiligheidskundigen van VGMK Adviesgroep staan voor u klaar, ook als het gaat om vragen met betrekking tot Veiligheid in Aanbestedingen (via). Dit ook in het kader van de Safety Culture Ladder (SCL) certificering.

Door het kiezen van praktijkgerichte adviseurs met verstand van zaken, kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid!

Ricardo Scheele
Ricardo Scheele
Opgegroeid in een omgeving waar ondernemerschap centraal staat. Dit heeft er toe geleid dat ik vanaf jonge leeftijd veel bedrijfsprocessen van “dichtbij” mee kon maken. Tijdens mijn studie International Business and Management Studies heb ik tevens veel ervaringen op gedaan gedurende nationale en internationale projecten.