Wat houdt een directieboordeling in?

Het doel van dit verslag is om dat de directie een oordeel geeft over de geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem of VCA-systeem. Verder wordt in de directiebeoordeling vastgesteld in hoeverre de doelstellingen van het afgelopen jaar zijn bereikt en welke acties eventueel nodig zijn.

Voor het opstellen van de directiebeoordeling worden verschillende bronnen gebruikt, dit zijn onder andere:

 • De prestaties en doeltreffendheid van het systeem;
 • De (gemeten) klanttevredenheid;
 • Opgestelde doelstellingen en in hoeverre deze zijn gerealiseerd;
 • Interne auditresultaten;
 • De status van acties die uit eerdere directiebeoordelingen zijn voortgekomen;
 • Prestaties van externe leveranciers;
 • Ondernomen acties voor het oppakken van risico’s en kansen en de doeltreffendheid hiervan;
 • Kansen voor verbetering;
 • Externe auditverslagen van het voorgaande jaar;
 • De ongevallenstatistiek.

In de directiebeoordeling geeft de directie een overzicht van de prestaties van het bedrijf en de te ondernemen acties en beslissingen. Praktisch betekent dit dat de volgende zaken de “output” zijn van de directieboordeling:

 • Behoefte aan middelen;
 • Kansen voor verbetering;
 • De noodzaak voor wijzigingen in het systeem.

Als bewijs van de resultaten die zijn opgenomen in de directiebeoordeling dient uw organisatie gedocumenteerde informatie bij te houden.

Tijdens de externe audit zullen de rapportage van de eerder gehouden interne audit en de directiebeoordeling worden gebruikt om uw bedrijf te toetsen.

Voor meer informatie over audits, zie ons artikel met de titel: “Welke soorten audits zijn er?”.

Door het kiezen van praktijkgerichte adviseurs met verstand van zaken, kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid!

Peter van der Elst
Peter van der Elst
Geboren als Leidenaar woon ik alweer een jaar of 20 in Zeeland. In 2006 heb ik VGMK Adviesgroep opgericht. Ik zag behoefte aan een praktische benadering. Inmiddels hebben wij meer dan 150 bedrijven succesvol begeleid tot VCA of ISO certificering.