Wat houdt het VGM-plan/ V&G-plan in?

VGM

De termen VGM plan en V&G plan worden vaak samen gebruikt

Het is goed om als bedrijf te overwegen een VGM plan op te stellen, dit om de veiligheid bij projecten en overige werken te garanderen. Echter, in bepaalde gevallen is het verplicht een VGM plan op te stellen bij:

 • Werken, die langer duren dan 30 werkdagen en er op de werkplaats 20 of meer werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn (er dient een kennisgeving aan de Inspectie SZW opgezonden te worden en deze kennisgeving dient zichtbaar op de bouwplaats te worden aangebracht);
 • Werken, die tot stand komen in meer dan 500 mandagen (er dient een kennisgeving aan de Inspectie SZW opgezonden te worden en deze kennisgeving dient zichtbaar op de bouwplaats te worden aangebracht);
 • Werken, die als bijzonder gevaarlijk worden beschouwd (ongeacht de grootte), waarbij er sprake is van gevaren die groter zijn dan de gebruikelijke risico’s bij bouwactiviteiten. Dit zijn de volgende werken:
  • Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen. Gevaren die bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedures of door de omgeving van de arbeidsplaats;
  • Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is;
  • Elk werk met ioniserende stralingen;
  • Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels;
  • Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar;
  • Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken;
  • Werkzaamheden met duikuitrusting;
  • Werkzaamheden onder overdruk;
  • Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt;
  • Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.

Bij het opstellen van een VGM plan is het altijd van belang de rekening te houden met de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden. Dit betreft de juiste voorlichting en instructie, het opstellen van een risico-inventarisatie (RI&E) en het Arbobeleid.

De volgende onderdelen dienen in het VGM plan te worden opgenomen:

 1. Een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die tijdens het project een rol spelen;
 2. De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;
 3. De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;
 4. De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;
 5. Een beschrijving het project, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats en de naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase;
 6. De keuzes die worden gemaakt als het gaat over bouwkundige, technische en organisatorische aspecten.

Door het kiezen van praktijkgerichte adviseurs met verstand van zaken, kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid!

Ricardo Scheele
Ricardo Scheele
Opgegroeid in een omgeving waar ondernemerschap centraal staat. Dit heeft er toe geleid dat ik vanaf jonge leeftijd veel bedrijfsprocessen van “dichtbij” mee kon maken. Tijdens mijn studie International Business and Management Studies heb ik tevens veel ervaringen op gedaan gedurende nationale en internationale projecten.