Wat is een TRA (Taak Risico Analyse)?

Veel bedrijven worstelen met VCA normeis 2.2 en vragen zich af: hoe en wanneer stellen we een TRA op?

Vaak ontstaat er verwarring omdat een Taak Risico Analyse ook wordt gezien als een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Het grote verschil is dat je in de RI&E de algemene risico’s beschrijft terwijl in de TRA specifieke risicovolle taken worden opgenomen; dit zijn specifieke taken  die buiten de gebruikelijke werkzaamheden vallen. Dit brengt andere risico’s en gevaren met zich mee voor betrokken medewerkers van uw bedrijf. Een TRA dient dus opgesteld te worden bij een incidenteel project met uitzonderlijke risico’s. Te denken valt aan werken:

  • Op (grote) hoogte;
  • In (zeer) kleine ruimtes;
  • Langs het water
  • Enz.

Het opstellen van een TRA gebeurd door de betrokken medewerkers gezamenlijk met de VGM-coördinator en/ of projectleider. Op deze manier wordt de TRA opgesteld met de kennis van verschillende disciplines binnen uw bedrijf. Hierdoor worden de risico’s voor de medewerkers van het specifieke project volledig en correct geïnventariseerd en beheersbaar gemaakt.

In een Taak Risico Analyse worden de verschillende taakstappen van het project uitgelicht, waardoor de beheersmaatregelen voldoende zichtbaar worden. Kort voordat het project begint, wordt de TRA besproken met alle betrokken medewerkers zodat de risico’s en de daar bijhorende beheersmaatregelen duidelijk zijn. Hierdoor kunnen de maatregelen om de risico’s kleiner te maken direct bij aanvang van het project worden toegepast. VGMK Adviesgroep helpt u en uw organisatie graag om de TRA op de juiste wijze op te stellen.

Door het kiezen van praktijkgerichte adviseurs met verstand van zaken, kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid!

Ricardo Scheele
Ricardo Scheele
Opgegroeid in een omgeving waar ondernemerschap centraal staat. Dit heeft er toe geleid dat ik vanaf jonge leeftijd veel bedrijfsprocessen van “dichtbij” mee kon maken. Tijdens mijn studie International Business and Management Studies heb ik tevens veel ervaringen op gedaan gedurende nationale en internationale projecten.