Wat zijn de normeisen bij VCA-certificering?

De VCA-certificering wordt onderverdeeld in 11 hoofdstukken. Deze hoofdstukken hebben elk weer onderliggende eisen. Niet elke normeis is van toepassing op uw bedrijf, dit is namelijk afhankelijk van het type certificering wat uw organisatie nodig heeft (zie ook het artikel over “Wat is VCA-certificering eigenlijk precies?”).

De VCA-norm behandelt onder andere de volgende onderwerpen en minimumeisen:

 • Hoofdstuk 1: VGM-beleid en -organisatie
  • VGM-beleidsverklaring
  • Actieplan voor het monitoren van het VCA-systeem
  • Directiebeoordeling
 • Hoofdstuk 2: VGM-risicobeheer
  • Taakrisicoanalyses (TRA’s)
  • Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA’s)
 • Hoofdstuk 3: opleiding, voorlichting en instructie
  • Lijst en procedure voor registratie en borging van vereiste vakopleidingen en ervaring
  • Overzicht van specifieke opleidingseis- of ervaringseisen
  • Communicatieplan in het geval van werken met anderstaligen
 • Hoofstuk 4: VGM-bewustzijn
  • Data, presentielijsten en besproken onderwerpen van Toolboxmeetings
 • Hoofdstuk 6: voorbereiding op noodsituaties
  • Procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituaties
 • Hoofdstuk 7: VGM-inspecties
  • Procedure voor de uitvoering van werkplekinspecties en het inspectieprogramma
  • Uitgevoerde werkplekinspecties en de acties die hieruit voort zijn gekomen
 • Hoofdstuk 11: melding-, registratie en onderzoek van VGM-incidenten
  • Meldingsprocedure en/of meldingsformulier
  • Procedure en onderzoeksverslagen voor incidenten

Bovenstaande minimumeisen zijn een aantal voorbeelden uit de VCA-norm. Wanneer uw organisatie voldoet aan deze normeisen kan deze niet alleen VCA worden gecertificeerd, maar het zorgt er ook voor dat uw organisatie steeds veiliger functioneert; dit uiteraard om te voorkomen dat incidenten zich voordoen met alle (zeer) negatieve gevolgen van dien. Het VCA-systeem helpt u en uw organisatie om een veilige werkomgeving en werkwijze binnen uw organisatie zeker te stellen, effectief lering te trekken en inzicht te geven in de VGM-prestaties van uw organisatie.

VGMK Adviesgroep helpt uw organisatie graag om effectief en efficiënt het VCA-systeem door te voeren in uw organisatie; wij houden ons aanbevolen.

Wilt u meer informatie over de VCA-norm en de certificering van uw organisatie, klik dan op de volgende link: https://www.vgmkadviesgroep.nl/vca-certificering/.

Door het kiezen van praktijkgerichte adviseurs met verstand van zaken, kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid!

Ricardo Scheele
Ricardo Scheele
Opgegroeid in een omgeving waar ondernemerschap centraal staat. Dit heeft er toe geleid dat ik vanaf jonge leeftijd veel bedrijfsprocessen van “dichtbij” mee kon maken. Tijdens mijn studie International Business and Management Studies heb ik tevens veel ervaringen op gedaan gedurende nationale en internationale projecten.