Welke soorten audits zijn er?

Magnifying glass with focus on the word audit written in golden letters and other accounting words over black background. 3D illustration.

In hoofdlijnen wordt er onderscheid gemaakt tussen twee audits, de interne en externe audit. De interne audit wordt uitgevoerd door onze adviseur samen met uw VGM-Coördinator of KAM-Coördinator (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden, Milieu). De externe audit daarentegen, wordt door een certificatie instelling (CI) uitgevoerd.

De interne audits, dienen minimaal eenmaal per jaar te worden uitgevoerd om vast te stellen of het VCA-systeem goed wordt onderhouden en geïmplementeerd. Het resultaat van de interne audit is een rapportage en actieplan. Deze gegevens worden gebruikt om de directiebeoordeling op te stellen (zie het artikel over de directiebeoordeling).

Bij een ISO-certificering dienen interne audits te worden uitgevoerd om informatie te verkrijgen over het kwaliteitsmanagementsystem. Daarbij is het belangrijk om twee “vragen” te beantwoorden:

  1. Voldoet mijn organisatie aan de eigen eisen voor haar kwaliteitsmanagementsysteem?
  2. Voldoet mijn organisatie aan de eisen van de internationale ISO-norm?

Bij een externe audit wordt er onderscheid gemaakt tussen drie soorten audits, dit is de zogenaamde initiële certificatie-audit fase 1, initiële certificatie-audit fase 2 en controle-audit.

Initiële certificatie-audit fase 1: deze externe audit is bedoeld voor de documentenbeoordeling. Tijdens deze audit worden ook onderwerpen behandeld zoals de gehouden interne audit(s), directiebeoordeling, afhandeling van klachten en planning.

Initiële certificatie-audit fase 2: op basis van de documentenbeoordeling in fase 1 zal de auditor zijn/haar bevindingen vastleggen. De toetsing zal in deze fase plaatsvinden en kan alleen worden uitgevoerd als uw bedrijf het systeem tenminste drie maanden implementeert. Tijdens de toetsing zal de auditor op locatie interviews, gesprekken en controles uitvoeren zodat kan worden geverifieerd of uw organisatie voldoet aan de minimumeisen in de norm. Verder zal de auditor op werkplekken en, wanneer van toepassing, projectlocaties toetsen of de operationele medewerkers en leidinggevenden het systeem correct implementeren. Als er tijdens deze audit aanpassingen nodig zijn om de doelstelling van de norm te bereiken of als blijkt dat de situatie niet in overeenstemming is met de norm, zal er een verbeterpunt of afwijking worden opgesteld. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar ons artikel over verbeterpunten en afwijkingen.

Controle-audits: deze externe audits worden minimaal eenmaal per jaar uitgevoerd en zijn ervoor bedoeld om vast te leggen of uw organisatie na een jaar het systeem nog steeds op de juiste manier gebruikt en implementeert. Hierbij wordt er gekeken naar zaken als uw jaarlijks geactualiseerde ongevallenstatistiek, klachtenafhandeling, interne audits en directiebeoordelingen. De resultaten worden vastgelegd in het auditrapport samen met eventuele verbeterpunten en/of afwijkingen.

Door het kiezen van praktijkgerichte adviseurs met verstand van zaken, kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid!

Ricardo Scheele
Ricardo Scheele
Opgegroeid in een omgeving waar ondernemerschap centraal staat. Dit heeft er toe geleid dat ik vanaf jonge leeftijd veel bedrijfsprocessen van “dichtbij” mee kon maken. Tijdens mijn studie International Business and Management Studies heb ik tevens veel ervaringen op gedaan gedurende nationale en internationale projecten.